Medisch attest

Om speelgerechtigd én verzekerd te blijven,  moet voor elke speler/speelster die in de loop van de competitie 16 jaar wordt, aan de  Vlaamse Handbalvereniging een doktersattest worden geleverd, dat bepaalt dat een speler/speelster geschikt is om een (contact)sport uit te oefenen.

Zonder dit attest is de speler / speelster mogelijk ook niet langer verzekerd tegen ongevallen. Dit attest moet in orde zijn bij aanvang van de competitie waarin de speler/speelster 16 jaar wordt.

U kan het formulier hier vinden en laten invullen bij een arts naar keuze. Vervolgens mag u dit terugbezorgen aan de trainer of ploegafgevaardigde of mailen naar secretariaat@sasja-antwerpen.be