Overlijden

Gisteren is Leo Valck, vader van Peggy, schoonvader van Nick Bertels en grootvader van Yme en Sibren Bertels overleden na een ziekte. We willen langs deze weg de ganse familie sterkte toewensen in deze moeilijke periode vanwege het ganse bestuur en spelersgroep.