Sasja 2020

2020 zal de annalen ingaan als het jaar van COVID19 met alle gevolgen van dien. Het afgelopen handbalseizoen werd abrupt beëindigd en wat de volgende handbal competitie gaat brengen weet niemand. Maar SASJA is niet bij de pakken blijven zitten en, met respect voor de lock down maatregelen, werd er duchtig vergaderd door hoofd- en jeugdbestuur en met de spelers van eerste en tweede ploeg. Zo kunnen we met trots melden dat het huiswerk klaar is voor deze beide teams en dat we meer dan 90% van de spelersgroep hebben kunnen motiveren om mee in ons project te stappen. Op een later moment zullen we uiteraard meer concreet de spelersgroep en transfers aan jullie presenteren.

Verder toch een extra woordje uitleg over de U18 groep: deze generatie zal klaargestoomd worden voor ofwel de tweede ploeg (liga) of voor de eerste ploeg (1stenationale). Het aanleren van het spelconcept staat hierin centraal zodanig dat de transitie naar de kern vlotter kan verlopen. Naast tactische richtlijnen in verdediging en aanval, worden kracht, conditie en mentale weerbaarheid alsmaar belangrijker. Buiten een meer georganiseerde samenwerking met medische staf en mental coach zal er ook aandacht geschonken worden aan de studiebegeleiding van deze jongeren. Indien nodig kunnen er zelfs bijlessen of gesprekken georganiseerd worden. U18 wordt dus langs verschillende kanalen duchtig voorbereid op het leven van een tophandballer in België. We willen serieus investeren in de doorstroming van de jeugd naar de eerste ploeg. Voor de dagelijkse begeleiding van deze mannen werd Jos Riské aangesteld.

U16 zal vanaf volgend jaar ook een nieuwe trainer krijgen. Niemand minder dan Alex Jacobs (die de jeugdacademie ook mee vooruit stuwt) zal deze mannen vanuit zijn jarenlange opgebouwde handbalbagage verder opleiden. Wat betreft de jongere jeugdploegen denk ik niet dat er veel gaat veranderen tov vorig seizoen. Wel kunnen we stellen dat er ook een M13 ploeg wordt ingeschreven. Carl Bakx zal deze youngsters begeleiden samen met nog een nader te bepalen trainer.
Voor ik deze informatieve mededeling, wat betreft sportieve aanpak van volgend seizoen, afrond, wil ik nog zeer nadrukkelijk Nick Bertels (en Peggy uiteraard ook) bedanken voor hun jarenlange tomeloze inzet voor Sasja en zijn jeugdspelers. Bedankt hiervoor .

Verder wens ik iedereen een goede COVID-vrije gezondheid toe en zal het bestuur jullie zo goed mogelijk blijven informeren van zodra er interessant nieuws is .
Stay safe , samen sterk
Nick Jansen