Wat bij een kwetsuur ?

Wat te doen bij een kwetsuur ?

  •  een verzekeringsformulier vragen aan de trainer of het secretariaat (of voor jeugdspelers ook de jeugdverantwoordelijke), u kan het formulier ook downloaden - FORMULIER AANGIFTE SPORTONGEVAL DOWNLOADEN
  •  bij het eerste doktersonderzoek het laatste blad door de dokter laten invullen
  •  op blad 1 de persoonlijke gegevens van het slachtoffer invullen
  •  op blad 3 een kleefbriefje van de mutualiteit aanbrengen en onderaan tekenen (handtekening van één van de ouders) 
  •  het blad zo snel mogelijk terug bezorgen aan de trainer of het secretariaat, met de vermelding waar, wanneer en hoe de kwetsuur is opgelopen
  •  het secretariaat zorgt voor de verzending van het formulier
  •  u krijgt zelf een bericht van de verzekeringsmaatschappij (Ethias) met het dossiernummer: dit goed bijhouden !
  •  u betaalt zelf eerst alle onkosten (dokter, ziekenhuis, kine, …)  en u geeft aan de mutualiteit aan dat het om een sportongeval gaat, zodat ook zij een dossiertje kunnen aanmaken
  •  na tussenkomst van de mutualiteit (en nadat de kwetsuur genezen is) bezorgt u het overzicht van die tussenkomst en eventueel andere bewijsstukken aan Ethias en vraagt u om het dossier af te sluiten en u verzoekt de gemaakte onkosten terug te storten (*)
  •  u wordt even later vergoed voor de gemaakte kosten

 U kan altijd bij het secretariaat (of jeugdverantwoordelijke) terecht voor eventuele hulp

 
 
(*) wanneer de onkosten bij een ernstige kwetsuur hoog oplopen, kunt u de aan verzekering vragen om tussentijds al een deel terug te betalen (wel telkens het dossiernummer vermelden én de originele bewijsstukken van de mutualiteit meesturen