Verlenging maatregelen

Het volgende bericht ontvingen we van de stad Antwerpen:

De federale regering heeft beslist dat de coronamaatregelen verlengd worden tot 1 maart. Zowel voor de zwembaden als de andere sportinfrastructuren blijven alle maatregelen gelden zoals ze momenteel van kracht zijn.
Tussen nu en 1 maart zal de situatie op de voet gevolgd worden, waarbij zowel een versoepeling als een verstrenging van de maatregelen mogelijk is. Mocht dat het geval zijn, communiceren we hier zo snel mogelijk over.

Even aan toevoegen dat we als club volledig geen zicht hebben op een eventuele start van de competitie, blanco competitie, .... 

We houden jullie verder op de hoogte.